coșul tăuMeridianul şi alte proze

Autor: Paul Celan

Editura Est 
ISBN: 978-973-8346-43-7
Format: - 0 pagini 
 
30 Lei
Adauga in cos


Se poate oare spune că în fiecare poem rămîne consemnat propriul „20 ianuarie“? Nu cumva, poate, noutatea poemelor ce se scriu astăzi tocmai în aceasta constă: în încercarea extrem de limpede de a păstra memoria unor asemenea date? Dar nu cumva ne tragem cu toţii din aceste date? Şi oare care sînt datele pe care ni le atribuim?

Paul Celan

În ceea ce ne priveşte, am încercat să ţinem seama, în această întreprindere de transpunere în limba română a prozei lui Paul Celan, de întreaga experienţă acumulată de traducătorii care, în alte limbi şi culturi, au iniţiat-o cu mult înaintea noastră. Ne-am confruntat cu aceleaşi dificultăţi şi dileme în a găsi un echivalent adecvat „densităţii“ textelor, cumulată în paleta de registre ce glisează de la ceremonios la ironic şi de la emfatic la patetic, în reverberaţia intertextuală, în alternanţa dintre „spus“ şi „nespus“, în preaplinul semantic ce emerge din travaliul de remodelare a materiei lexicale, şi nu numai... În măsura în care am reuşit să le surmontăm, ne-am bucura dacă această versiune, prima într-o limbă în care Celan a scris şi a tradus, îl va restitui acelui spaţiu spiritual unde, „în ciuda celor petrecute“, poetul Tangoului morţii a pornit în „călătorie“.

Andrei Corbea