coșul tăuParadisul în misticismul iudaic

Autor: Moshe Idel

Editura Est 
ISBN: 978-973-8346-60-4
Format: - 0 pagini 
 
30 Lei
Adauga in cos

În cercetările moderne, Cabala este abordată, în mod predominant, dintr-un punct de vedere fundamental istoric şi filologic. În acest fel şi-a definit şcoala şi Gershom Scholem, fondatorul studiilor moderne în domeniul respectiv. Cu toate că Scholem s-a lansat şi în analize de natură fenomenologică, acest din urmă aspect e mai slab reprezentat în primele stadii de cercetare a Cabalei, devenind mai pregnant doar în ultimele decenii. În scrierile sale, Shlomo G. Shoham ne oferă o abordare existenţială a Cabalei – precum şi a ştiinţelor umaniste în general – anume o abordare care reliefează puternic dimensiunile experimenţiale ale învăţăturii respective. [...] Voi încerca să subliniez câteva dintre interpretările existenţiale asupra conceptului de Paradis în misticismul iudaic, conturând diferitele structuri spirituale ce aparţin unor diverse şcoli. Într-o manieră care aminteşte de accentul pus de Shoham asupra diferitelor structuri ce explică viaţa spirituală şi comportamentul uman, observaţiile care urmează vor pune faţă-n faţă divergenţele dintre interpretările extatice şi cele teozofic-teurgice ale Cabalei.